De Drebbl app werkt op Apple iPhones en op smartphones met Android. Om precies te zijn ondersteunen we iPhone iOS versie 9.0 en recenter; daarmee ondersteunen we momenteel 97% van alle Apple iPhones. We ondersteunen smartphones met Android vanaf versie 4.0.3 (codenaam Ice Cream Sandwich); daarmee ondersteunen we momenteel 99% van alle Android smartphones.