Nee, Drebbl wijzigt uw ThermoSmart standaardweek niet; deze kunt u altijd inzien via https://my.thermosmart.nl/ui#standard-week 


U kunt dus gerust de Drebbl thermopilot uitproberen. Als de thermopilot onverhoopt toch niet bevalt, dan kunt u de thermopilot (tijdelijk) stopzetten en/of Drebbl (permanent) van uw thermostaat afkoppelen; in beide gevallen volgt uw thermostaat weer als vanouds uw bestaande standaardweek.


De thermopilot volgt uw bestaande standaardweek als er iemand thuis is. Als er niemand meer thuis is volgt de thermopilot niet langer uw programma maar zet uw thermostaat vanzelf lager. De thermopilot verhoogt de thermostaat ook vanzelf op tijd om ervoor te zorgen de binnentemperatuur warm is wanneer de eerste app-gebruiker thuis wordt verwacht. 'Warm' is daarbij temperatuur die op dat moment geldt volgens uw ThermoSmart standaardweek. Daarbij zorgt de thermopilot er ook altijd voor dat minimaal de ‘Thuis’ temperatuur uit us ThermoSmart standaardweek gehaald wordt, zodat u het niet koud heeft als u een keer bij uitzondering arriveert wanneer er een 'Niet thuis' of 'Anti Vries' blok in uw standaardweek staat. Het minimum van de 'Thuis' temperatuur geldt niet wanneer u in een slaapperiode thuiskomt (een grijs deel in uw ThermoSmart standaardweek waarin de Basis-temperatuur geldt). Welke perioden uit uw standaardweek Drebbl als slaapperioden ziet, kunt u nakijken via https://www.drebbl.com/account, via het tabblad 'Thermostaat'. 


N.B. De thermopilot wijzigt wel uw ThermoSmart agenda. Zie hiervoor het item 'Waarom staat er een 'Drebbl' blok met anti-vriestemperatuur in mijn ThermoSmart agenda?'