Jazeker! Als de Drebbl app ziet dat u gearriveerd bent, kunt u de temperatuurinstelling tijdelijk verhogen of verlagen met de pijltjes in de cirkel. Ook kunt u met de knoppen op de thermstaat zelf de temperatuurinstelling tijdelijk verhogen of verlagen. De handmatige temperatuurinstelling blijft gelden tot het huidige programmablok in uw ThermoSmart standaardweek is afgelopen, tot de laatste app-gebruiker vertrekt, of tot de eerste app-gebruiker arriveert (wat maar eerder is). Het hoofdscherm van de Drebbl app heeft donkergele achtergrondkleur (oker) zo lang er een handmatige temperatuurinstelling actief is.


U kunt de handmatige temperatuurinstelling opheffen door de temperatuurinstelling op de temperatuur te zetten die overeenkomt met het huidige programmablok uit uw ThermoSmart standaardweek.


N.B.Om technische redenen kunt u de temperatuur niet met de hand wijzigen vanaf de ThermoSmart app noch vanaf de ThermoSmart portal website (d.w.z. dat lijkt wel te werken, maar uiteindelijk springt de temperatuur weer terug); gebruik dus a.u.b. de mogelijkheden hiervoor in de Drebbl app of op de thermostaat zelf.


N.B.2 ThermoSmart ziet de aansturing door de thermopilot  van Drebbl technisch als 'handmatige' bijsturing. Daarom staat er in de ThermoSmart portal altijd 'handmatig', terwijl de thermopilot is ingeschakeld. Of de besturing echt handmatig is kunt u het beste zien in de Drebbl app: de achtergrondkleur van het hoofdscherm is donkergeel (oker) bij handmatige besturing; geel, groen of blauw als de thermopilot uw thermostaat bestuurt en grijs of zwart als de thermopilot uit staat.