Dit is een fout in de manier waarop de Drebbl website uw ThermoSmart standaardweek afbeeldt. Het beïnvloed de werking van uw ThermoSmart thermostaat niet. In de overige 50 weken van het jaar (wanneer er geen wissel van of naar zomertijd in de week zit) treedt dit probleem niet op.