Zolang de thermopilot van Drebbl ziet dat er een app-gebruiker aanwezig is, merkt u er niets van; uw Toon volgt gewoon uw programma* en reageert verder zoals u gewend was.


Zodra de thermopilot van Drebbl ziet dat alle app-gebruikers vertrokken zijn, komt de thermopilot van Drebbl in actie en zet uw Toon programma uit; er is dan ook geen voorkeursstand meer actief: 'Thuis', 'Comfort', 'Slapen' en zelfs 'Weg' zijn allemaal niet actief. Wel zet de thermopilot van Drebbl de thermostaat op een temperatuur die minimaal nodig is om eerste app-gebruiker die weer terug wordt verwacht een warm welkom te kunnen geven, op de temperatuur die vlak na de verwachte aankomsttijd nodig is volgens uw programma. Zo lang de thermpilot nog ziet dat er geen app-gebruiker gearriveerd is, zet the thermopilot van Drebbl de temperatuur hoger naarmate het verwachte moment van de eerste persoon die arriveert, dichterbij komt. De ingestelde temperatuur zal gedurende afwezigheid altijd minstens 0,5 graden lager zijn dan de temperatuur die moet gelden vlak na de verwachte aankomst. Ook zal de temperatuur nooit lager worden ingesteld dan de temperatuur van de voorkeursstand 'Weg'. Zodra de thermopiloot ziet dat de eerste app-gebruiker is gearriveerd, zal uw Toon programma weer worden aangezet en gevolgd.


*Als de thermopilot van Drebbl ziet dat er een app-gebruiker aanwezig is, terwijl volgens het programma een lagere temperatuur zou moeten worden ingesteld dan de 'Thuis'-temperatuur**, bijvoorbeeld de 'Weg'-temperatuur, grijpt de thermopilot ook vanzelf in en zet de voorkeursstand op de 'Thuis'-temperatuur. Uw Toon programma blijft daarbij actief. Hierdoor u niet uw bestaande Toon programma te wijzigen om vanzelf van het gemak, genot, gewin en groen van de thermopilot van Drebbl te genieten.


**Tijdens de perioden in het programma dat de 'Slapen'-temperatuur zou moeten worden ingesteld, en een app-gebruiker is aanwezig, geldt deze regel weer niet en wordt gewoon de 'Slapen' temperatuur ingesteld, ook al is deze lager dan de 'Thuis'-temperatuur, wat doorgaans het geval is als u energie wilt besparen.